Kurzy vytvářené pro firmy 

 • V úvodním kurzu vám přinášíme nahlédnutí do problematiky havarijních plánů. V zjednodušené formě se dozvíte následující informace:
        Co je to havarijní plán?
        Kdo má povinnost havarijní plán zpracovat?
        Proč je dobré mít zpracovaný vlastní havarijní plán?
        Jak vytvořit vlastní havarijní plán? 

  Guest access: Úvod do problematiky havarijního plánování
 • Havarijní plány vytvářejí právnické i fyzické osoby, které nakládají se závadnými látkami ve větším rozsahu. Havarijní plány by měly sloužit především jako prevence úniku závadných látek do vod i jako pomůcka pro případ havárie s únikem závadných látek. Tvorba havarijních plánů vychází ze zákona 254/2001 Sb. a vyhlášky 450/2005 Sb. V tomto kurzu vás seznámíme s legislativou tvorby havarijních plánů a především jejich náležitostmi. Po absolvovování kurzu byste měli být schopni vytvořit si pro vlastní potřebu havarijní plán, který bude zcela plnit svoji funkci.

 • V následujícím kurzu vám ukážeme, jaké jsou povinnosti zemědělců v rámci ochrany vod vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon) a vyhlášky 450/2005 Sb. i s pozdější úpravou 175/2011 Sb. Dozvíte se například, jak je důležité mít povodňový plán vlastníka nemovitosti, jak minimalizovat škody po vzniku havarijní události především díky preventivní činnosti, proč je důležíté vlastnit havarijní plán, a v neposlední řadě se dozvíte, jakým způsobem je možné si havarijní plány vytvořit.

  Guest access: Povinnosti zemědělských subjektů v oblasti ochrany vod
 • V následujícím kurzu se seznámíte se standardy Dobrého zemědědělského a enviromentálního stavu. Standardy GAEC jsou určeny pro zajištění zemědělského hospodaření spolu s ochranou životního prostředí a jsou součástí Kontroly podmíněnosti. Týkají se každého příjemce přímých plateb a vybraných plateb z Programu rozvoje venkova. Hospodaření s těmito standardy je jednou z podmínek poskytnutí přímých podpor.