• V tomto kurzu získáte informace o struktuře a obsahu digitálního povodňového plánu obce (dPP), naučíte se s ním dále pracovat a využívat funkce které nabízí. Kurz je členěn na témata, která odpovídají hlavním kapitolám dPP, tak jak jej naleznete na portálu EDPP.cz. Tento kurz je určen především pro starosty měst a obcí, které mají na stránkách EDPP.cz vytvořen digitální povodňový plán, dále pro všechny ostatní účastníky ochrany před povodněmi, kteří s těmito plány pracují.

  • Tento kurz je koncipován jako školení pro členy povodňových komisí obcí, ORP a krajů. Seznámíme vás v něm například s legislativou, ze které činnost povodňové komise vychází, či dokumenty, se kterými povodňová komise pracuje. Nejdůležitější částí kurzu je podrobné seznámení s fungováním povodňové komise při povodních a rovněž rozbor práv a povinností jednotlivých členů povodňových komisí. 

  • V tomto kurzu se seznámíte s povodňovými plány vlastníků nemovitostí (PPVN). PPVN jsou ukotveny v zákoně 254/2001 Sb. a hrají důležitou roli v ochraně před povodněmi, zejména na lokální úrovni. V kurzu získáte přehled o tom, jak vypadají a co by měly PPVN obsahovat, pro koho jsou důležité, kdo je vytváří atd. Především však zjistíte, jaké jsou možnosti tvorby PPVN, a to jak v rámci Digitálního povodňového plánu obce na portálu EDPP.cz, tak i mimo něj, a naučíte se PPVN sami vytvářet.

  • V tomto kurzu se naučíte spravovat svůj digitální povoďňový plán. Kurz navazuje na kurz Práce s digitálním povodňovým plánem. Vysvětlíme, jak se pohybovat v administrátorském systému, jak editovat libovolné informace a všechny funkce,které systém nabízí.