Přeskočit: kategorie kurzů

Kategorie kurzů


Přeskočit: dostupné kurzy

Dostupné kurzy

 • V tomto kurzu získáte informace o struktuře a obsahu digitálního povodňového plánu obce (dPP), naučíte se s ním dále pracovat a využívat funkce které nabízí. Kurz je členěn na témata, která odpovídají hlavním kapitolám dPP, tak jak jej naleznete na portálu EDPP.cz. Tento kurz je určen především pro starosty měst a obcí, které mají na stránkách EDPP.cz vytvořen digitální povodňový plán, dále pro všechny ostatní účastníky ochrany před povodněmi, kteří s těmito plány pracují.

 • Tento kurz je koncipován jako školení pro členy povodňových komisí obcí, ORP a krajů. Seznámíme vás v něm například s legislativou, ze které činnost povodňové komise vychází, či dokumenty, se kterými povodňová komise pracuje. Nejdůležitější částí kurzu je podrobné seznámení s fungováním povodňové komise při povodních a rovněž rozbor práv a povinností jednotlivých členů povodňových komisí. 

 • V tomto kurzu se seznámíte s povodňovými plány vlastníků nemovitostí (PPVN). PPVN jsou ukotveny v zákoně 254/2001 Sb. a hrají důležitou roli v ochraně před povodněmi, zejména na lokální úrovni. V kurzu získáte přehled o tom, jak vypadají a co by měly PPVN obsahovat, pro koho jsou důležité, kdo je vytváří atd. Především však zjistíte, jaké jsou možnosti tvorby PPVN, a to jak v rámci Digitálního povodňového plánu obce na portálu EDPP.cz, tak i mimo něj, a naučíte se PPVN sami vytvářet.

 • V tomto kurzu se naučíte spravovat svůj digitální povoďňový plán. Kurz navazuje na kurz Práce s digitálním povodňovým plánem. Vysvětlíme, jak se pohybovat v administrátorském systému, jak editovat libovolné informace a všechny funkce,které systém nabízí.

 • V úvodním kurzu vám přinášíme nahlédnutí do problematiky havarijních plánů. V zjednodušené formě se dozvíte následující informace:
        Co je to havarijní plán?
        Kdo má povinnost havarijní plán zpracovat?
        Proč je dobré mít zpracovaný vlastní havarijní plán?
        Jak vytvořit vlastní havarijní plán? 

  Přístup pro hosty: Úvod do problematiky havarijního plánování
 • Havarijní plány vytvářejí právnické i fyzické osoby, které nakládají se závadnými látkami ve větším rozsahu. Havarijní plány by měly sloužit především jako prevence úniku závadných látek do vod i jako pomůcka pro případ havárie s únikem závadných látek. Tvorba havarijních plánů vychází ze zákona 254/2001 Sb. a vyhlášky 450/2005 Sb. V tomto kurzu vás seznámíme s legislativou tvorby havarijních plánů a především jejich náležitostmi. Po absolvovování kurzu byste měli být schopni vytvořit si pro vlastní potřebu havarijní plán, který bude zcela plnit svoji funkci.

 • V následujícím kurzu vám ukážeme, jaké jsou povinnosti zemědělců v rámci ochrany vod vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon) a vyhlášky 450/2005 Sb. i s pozdější úpravou 175/2011 Sb. Dozvíte se například, jak je důležité mít povodňový plán vlastníka nemovitosti, jak minimalizovat škody po vzniku havarijní události především díky preventivní činnosti, proč je důležíté vlastnit havarijní plán, a v neposlední řadě se dozvíte, jakým způsobem je možné si havarijní plány vytvořit.

  Přístup pro hosty: Povinnosti zemědělských subjektů v oblasti ochrany vod
 • V následujícím kurzu se seznámíte se standardy Dobrého zemědědělského a enviromentálního stavu. Standardy GAEC jsou určeny pro zajištění zemědělského hospodaření spolu s ochranou životního prostředí a jsou součástí Kontroly podmíněnosti. Týkají se každého příjemce přímých plateb a vybraných plateb z Programu rozvoje venkova. Hospodaření s těmito standardy je jednou z podmínek poskytnutí přímých podpor.