Pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu
(eGovernment (PRO))

Oblast eGovernmentu představuje jednu z významných oblastí fungování moderní veřejné správy, a to mimo jiné v kontextu současného světového vývoje, který je charakterizován překotným rozvojem informačních a komunikačních technologií či zvyšujícím se důrazem na znalostní ekonomiku a další související tendence.


Využívání nástrojů eGovernmentu je dále spojeno s myšlenkami tzv. Smart Administration či Good Governance, které kladou důraz na aplikaci nových metod řízení a využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě, kdy dochází k procesům vedoucím k plnohodnotné elektronizaci výkonů veřejné správy.


Lze konstatovat, že eGovernment se stal jedním z nejvýznamnějších fenoménů fungování veřejné správy na začátku 21. století.


Tato studijní opora obsahuje základní přehled o této problematice. eGovernmentu se věnuje jak z teoretického hlediska, tak i z hlediska praktického na příkladech využití jeho nástrojů v České republice i zahraničí.