Audit dobrého zemědělce (plnění požadavků standardů GAEC)
(Audit GAEC)

Animals-Pig-icon.png

V následujícím kurzu se seznámíte se standardy Dobrého zemědědělského a enviromentálního stavu. Standardy GAEC jsou určeny pro zajištění zemědělského hospodaření spolu s ochranou životního prostředí a jsou součástí Kontroly podmíněnosti. Týkají se každého příjemce přímých plateb a vybraných plateb z Programu rozvoje venkova. Hospodaření s těmito standardy je jednou z podmínek poskytnutí přímých podpor.